Zdravotnictví

Logickým vyústěním výroby
matrací pro lepší spánek
a řešení zdravotních problémů
bylo vytvoření divize
Zdravotnictví

Naše síla je v segmentu pasivních antidekubitních matrací určených pro prevenci a léčbu proleženin všech stupňů. K antidekubitním matrací patří také pečovatelská lůžka. V současné době zastupujeme německou firmu Burmeier a v našem portfoliu najdete polohovací lůžka pro domácí i ústavní péči. Kompenzační pomůcky jsou určeny především pro imobilní klienty, vozíčkáře, seniory a pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko.V sekci Kompenzační pomůcky naleznete prostředky pro domácí péči a individuální potřeby pacientů. Mnoho pomůcek je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a může je předepsat Váš lékař.